четверг, 25 февраля 2016 г.

Коли ти думав, що я не дивлюсь...
 (Автор невідомий)
  Коли ти думав, що я не дивлюсь, я побачив, що ти повісив мій перший малюнок на стіну, i я захотів намалювати ще один.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я побачив, що ти годуеш бездомного котика, i я подумав, що добре піклуватися про тварин.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я побачив, що ти печеш мій улюблений пиpiг, i я зрозумів, що навіть мале може бути особливим.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я чув як ти молився, i я пoвipив в те, що існує Бог, з яким можна поговорити будь-коли.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я відчув, як ти поцілував мене перед сном, i я відчув себе коханим.
 Коли ти думав що я не дивлюсь, я побачив, як сльози капали з твоїх очей, i я зрозумів, що іноді буває боляче, й це нормально – плакати.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я побачив, що тебе турбує мое життя, i я захотів стати тим, ким маю стати.
 Коли ти думав, що я не дивлюсь, я дивився … та захотів подякувати Toбi за все те, що ти робив, коли думав, що я не дивлюся.


Урок
Тема:
Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007
Мета: навчальна: познайомити учнів з основними поняттями електронних таблиць, розповісти про можливості використання електронних таблиць, ввести поняття «табличний процесор» і «електронна таблиця», сформувати поняття: комірка, рядок, стовпчик, адреса комірки, діапазон комірок, робочий аркуш, книга;
розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера; для формування наукового світогляду зазначити використання електронних таблиць для розв’язання задач по фізиці, хімії, математиці і т.д.;
виховна: виховувати інформайційно - освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: програми Microsoft Excel, Windows, підручник, зошит.
Хід уроку.
І. Організаційна частина.
Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових да­них, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. До того ж, у вигляді таблиць можна подати текстові дані. Назвіть приклади текстових даних (імена, захворювання, назви товарів, назви міст тощо). У вигляді таблиць можна подати дані, які містять дати. На відміну від роботи з текстовими даними, для дат можна обчислювати проміжки в днях, місяцях, роках.
Справді, але для таких розрахунків треба враховувати непросту побу­дову сучасного григоріанського календаря. Зрозумілі особливості роботи з годинами, хвилинами і секундами. Всі ці види даних можуть входити до реальних таблиць одночасно. Життя може вимагати їхньої обробки різно­го рівня — від простого зведення у вигляді зручної таблиці до досить склад­них інженерних, статистичних, фінансових обчислень. Інструмент, який дає змогу виконувати такі розрахунки і вимагає від фахівця у своїй галузі мінімальних навичок роботи з комп 'ютером, є надзвичайно корисним.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
У таблицях відображається  відомості про деякі об’єкти та значення їх властивостей.
Складається таблиця зі стовпців і рядків, а на перетині яких містяться клітинки. Кожний рядок – це опис однієї властивості для всіх об’єктів, зазвичай має назву, що відображає назву цієї властивості. У клітинці вказується значення властивості. У них можуть розміщувати текст, числа, малюнки, формули і навіть інші таблиці.
Створити таблицю можна в різних електронних документах: у текстовому документі, у мультимедійних презентаціях, графічному зображенні тощо. Однак дуже часто  виникає потреба не тільки компактно і впорядковано розмістити відомості про якісь об’єкти, а й виконати певні обчислення за даними таблиці. Тобто в таблицю потрібно внеси не тільки дані, а й формули для розрахунків. 
Для створення таких таблиць призначені спеціальні програми – табличні процесори, а документи, створені в цих програмах, називають електронні таблиці.
Табличний процесор – це прикладна програма, яка призначена  для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.
Основні можливості табличного процесора:
·        уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;
·        обчислення за формулами та з використанням вбудованих функцій;
·        побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;
·        друкування електронних таблиць, діаграм і графіків;
·        робота з файлами (відкриття, збереження, перегляд тощо).
Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Offise Excel, SuperCalc, LibreOffice Calc, GNumersc з пакета  GNOME Office тощо.
Ми з вами вивчатимемо один з найпопулярніших табличних процесорів Microsoft Offise Excel 2007.
Для запуску необхідно виконати команду Пуск, Программы, Microsoft Excel.

Після запуску перед нами з’явиться вікно електронної таблиці. Давайте розглянемо основні елементи вікна (вчитель демонструє елементи на плакаті